1:13 pm - Saturday April 21, 2018

Kembimi Valutor

Kembimi Valutor Sot – Kursi i Kembimit
Kembimi valutor, kursi i kembimit valutor ne Shqiperi sot. Kursi valutor ne Lek, Dollar, Euro, Paund dhe monedha te tjera. Kembimi valutor i monedhes shqiptare sot ne monedha te huaja. Kembimi valutor ne baze te Bankes se Shqiperise. Kembimi valutor i monedhave kryesore. Kursi zyrtar i këmbimit (“fiksi”) llogaritet sipas Udhezimit” mbi mënyrën e llogaritjes së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut.