1:14 pm - Saturday April 21, 2018

Rreth Nesh

Bulqiza.Net

1. KUSH JEMI

Të dashur vizitorë të Website: “Bulqiza Online”

Bulqiza.Net u krijua si komunitet me 4 Maj 2007 me qëllim që t’u shërbejë si orientim të gjithë shqiptarëve me një faqe zyrtare me informacione nga Bulqiza. Ne jemi përpjekur të japim në ketë faqe interneti një panoramë sa më të plotë për të gjithë shqiptarët anë e mbanë botës. Bashkëpunimi me anëtarët dhe subjektet e interesuara që ofrojnë ndihmë për mirëmbajtjen e faqes jane te mirepritur.

Marketingu: Të dashur përfaqësues të subjekteve

Bulqiza.Net ju sjell dhe ofertën e saj në fushën e Marketingut duke u shërbyer përfaqësuesve reklamimin e subjekteve të tyre. Të gjithë të interesuarit, qofshin këta subjekte publike, private apo OJF, ju ofrojme këtë faqe interneti për publikimin e reklamave të tyre, me qëllim garantimin e një game sa më të gjerë informacioni.

Strategjia që ne ndjekim është e orientuar drejt të thjeshtës dhe profesionales. Website ynë nuk është pronë e ndonjë partie politike, por thjeshtë një portal informativ, me një numër të mjaftueshëm shërbimesh. Në këtë botë interneti që ndryshon çdo ditë me një ritëm të shpejtë, ne jemi ata që ju nevojitemi për reklamimin e biznesit apo organizatës tuaj! Lista e klientëve tanë përbëhet duke filluar nga bizneset e vogla e modeste deri tek ato të mëdha e prestigjoze. Përfitoni me faqen tonë që t’ju tregojmë se sa e lehtë dhe me pak kosto është që të hyni në botën e biznesit elektronik.

Stafi i Bulqiza Online

Ekipi ynë është i përbërë nga profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët janë të specializuar për drejtime të ndryshme të informatikës. Ky grup ka fituar një eksperiencë që e bën atë të aftë të punojë me efektivitet çdo projekt që shtrohet para tyre. Bulqiza.Net freskohet me materjale të reja disa herë brenda ditës.

Ju lutemi na shkruani sugjerime, kritika dhe pyetje në lidhje me këtë faqe do të jenë gjithmonë të mirëpritura nga ne, dhe do të merrni përgjigje nga operatoret e saj.

Të gjithë ikonat dhe emrat e përmëndura në faqe janë pronë e webfaqes Bulqiza.Net. Të gjithë materialet në web janë pronë e jona.

Copyright © 2007 / 2016. Created and designed by www.bulqiza.net

Faleminderit që na kushtuat disa minuta nga koha juaj e çmuar duke lexuar një pjesë të historisë sonë!

Me respekt Stafi www.bulqiza.net

2. OFERTE REKLAMUESE

Duke u nisur nga dëshira për një bashkëpunim të frytshëm dhe afatgjatë, Bulqiza.Net ju ofron mundësinë për të reklamuar në faqen tonë të internetit. Reklamat shfaqen në çdo faqe. Për çdo informacion të mëtejshëm klikoni këtu që të kaloni tek formulari për kontakt. Bulqiza.Net është faqe informative dhe nuk ofron hapsirë për reklamë të faqeve me përmbajtje pornografike, pirate softwaresh dhe ilegale.
Gjithashtu Stafi Bulqiza.Net ofron të gjithë vizitorëve që dëshirojnë të jenë pjesë e shërbimit të marketingut, ju mundësojmë një bashkëpunim duke i ndihmuar faqet dhe njëkohësisht duke ndihmuar vetëvetes.

Ju falenderojmë për ndihmën tuaj!

about_us

Dear visitors of Bulqiza Online

Bulqiza.Net is a news portal created on 4 May 2007 in order to serve as an orientation to all albanians around the World an official site with information from Bulqiza.

About Us Bulqiza Online

We are trying to give on this website a more complete picture of all albanians across the world. Collaboration with members and stakeholders to provide assistance for the maintenance of the site are welcome.

Staff Bulqiza Online

Bulqiza.Net team is composed of professionals in various fields, who are specialized in the various areas of computing. Through their work on projects around the World, the group has gained an experience that makes him able to work efficiently every project that come before them.

Bulqiza.Net updated with new materials several times a day.

Please write to us.

Suggestions, criticisms and questions about this site will always be welcomed by us, and you will receive a response from its operators “Contact Us“.

All icons and names mentioned on the site are the property of website Bulqiza.Net. All materials on the web are the property of ours.

Copyright © 2007 / 2016. Created and designed by www.bulqiza.net

Thank you for consideration in us a few minutes of your precious time reading a part of our history!

Staff Bulqiza Online