6:01 pm - Saturday March 17, 2018

Patentat e reja, kush ka më pak pikë do të paguajë më shumë siguracion

Pinari: Në rast se një person bën aksident, ai duhet ta ketë siguracionin më të shtrenjtë sepse është shofer me risk. kompanitë e sigurimeve do të nxjerrin koeficientët e riskut për shoferët duke iu referuar pikëve që ka secili në patentë.

Emirjon Senja

Aplikimi i patentave me pikë do të jetë faza e parë e një projekti që do të reformojë edhe formulën e siguracioneve për automjetet. Të gjithë shoferët që janë problematik në drejtimin e automjetit do të paguajnë një siguracion të detyrueshëm, më të shtrenjtë krahasuar me ata që nuk rezultojnë si shkaktarë aksidentesh në regjistrat e Policisë Rrugore. Tashmë Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare është duke punuar me Bankën Botërore për gjetjen e një formule që do të mundësojë aplikimin formati të tillë, ndërsa ai do të jetë i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe më të dhënat që kanë drejtoritë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor.
Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, Arben Pinari shpjegon për gazetën se drejtoria fillimisht do të fusë në përdorim patentën me pikë, ku çdo shofer do të ketë në llogari të tij një sasi pikësh të caktuara, të cilat do t’i zbritën më pas në raste aksidentesh apo shkeljesh të rregullave të qarkullimit rrugor. “Patenta me pikë është faza e parë, do të ketë edhe një fazë të dytë, e cila në varësi të pikëve do të jetë edhe pagesa e siguracionit. Në rast se një person bën aksident, ai duhet ta ketë siguracionin më të shtrenjtë sepse është shofer me risk. Por nëse dikush ka vite të tëra që nuk bën një gërvishtje të makinës, ai duhet ta ketë siguracionin më të ulët. Do të futën elementët e ekonomisë së tregut. Nëse dikush ka risk, do ta blejë më shtrenjtë shërbimin”, – shpjegon ai.
Si do të funksionojë sistemi? Drejtoria e Transportit Rrugor ka të gjitha të dhënat në lidhje me drejtuesit e automjeteve në territorin e vendit, siç janë kohëzgjatja e pajisjes me patentë, adresa, kryerja e Kontrollit Fizik, pagesat e taksave etj. Krahas këtyre, sistemit do t’i shtohet edhe ecuria e drejtuesit të makinës në zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, masa të cilat jepen nga Policia Rrugore.
Edhe pikët që ka çdo shofer në patentën e tij do të pasqyrohen në sistem të administruar nga DPSHTRR-ja, në të cilin do të lejohen të marrin të dhëna edhe kompanitë e sigurimeve. Mbi bazën e të dhënave të marra nga sistemi, këto të fundit do të nxjerrin koeficientët e rrezikut në varësi të pikëve që shoferit i kanë mbetur në patentë. Një shofer me pak pikë në patentë është me më shumë risk për kompanitë e sigurimeve duke i bërë ato më të predispozuara që të paguajnë dëmet e shkaktuara prej tij ndaj të tretëve. Agjencitë do t’i referohen edhe treguesve të tjerë ndërkohë për të nxjerrë koeficientët e riskut për shoferët, siç është për shembull kohëzgjatja e përdorimit të automjetit nga shoferi, rrethi i përdorimit të automjetit. Kjo e fundit vlen për faktin se një automjet në Tiranë për shembull ku ka më shumë makina, ka më tepër gjasa që të pësojë aksident krahasuar me një automjet që qarkullon në rrethe. Aktualisht, çmimi i policave të sigurimit përcaktohet nga vetë kompanitë dhe është standard duke u bazuar kryesisht në fuqinë motorike të automjetit.
Vendosja e masës së siguracionit në varësi të sjelljes së shoferit në rrugë, ndikimin e parë pritet ta ketë në ndërgjegjësimin e shoferëve, rrjedhimisht edhe uljen e numrit të aksidenteve, ndërsa do të ulë edhe kostot për kompanitë e sigurimeve.
Krahas kësaj, një tjetër ndryshim i rëndësishëm që pritet të realizohet në drejtim të marrjes së patentës është edhe ulja e numrit të lejueshëm të gabimeve për t’u vlerësuar pozitivisht në provim. Sipas Pinarit, norma e lejueshme e gabimeve prej 25 % për kursantët që hyjnë në provimet e marrjes së patentës është e lartë krahasuar me vendet e rajonit dje si e tillë duhet të rishikohet.

Citim
Arben Pinari
Drejtori i Transportit Rrugor

Patenta me pikë është faza e parë, do të ketë edhe një fazë të dytë, e cila në varësi të pikëve do të jetë edhe pagesa e siguracionit. Në rast se një person bën aksident, ai duhet ta ketë figuracionin më të shtrenjtë sepse është shofer me risk

Shifra

320 mijë përllogaritet të jetë numri i makinave që qarkullojnë nëpër rrugët e vendit. Ky është numri që rezulton në regjistrat e Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor, por një pjesë e mirë e këtyre makinave nuk janë çregjistruar nga pronarët e tyre pavarësisht se kanë dalë jashtë përdorimit

14 mijë lekë është çmimi mesatar i një police sigurimi TPL që shitet sot nëpër agjencitë e sigurimeve në vend. Çmimi u rrit ndjeshëm gjatë muajit shkurt, me të paktën 2.5 herë krahasuar me muajin paraardhës.

Filed in: Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply