2:36 pm - Friday March 23, 2018

Universitetet, publikohet Libri i Plotë i transparencës nga MASH

Ministria e Arsimit ka publikuar sot “Librin e plotë të transparencës” për të gjithë maturantët e Shqipërisë, një libër ky që sipas MASH është një faktor shumë i rëndësishëm për transparencën e procesit të Maturës Shtetërore, dhe në shërbim të të gjithë kandidatëve maturantë që dëshirojnë të studiojnë në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik (IALP).

Ky libër përmban pikët e fituara nga secili maturant sipas renditjes së preferencave dhe sipas koefiçientëve të paracaktuar. Tek ky libër çdo maturant në territorin e Republikës së Shqipërisë do të gjejë edhe një udhëzues pqr përdrimin e tij

Libri i Transparencës plotëson kuadrin e informimit të saktë dhe të drejtë, dukuri që përshkon të gjithë procesin e Maturës Shtetërore dhe të regjistrimeve në IALP. Tek Libri i Transparencës, çdo kandidat maturant gjen të gjithë elementet përbërës të rezultateve të përfundimit të shkollës së mesme, Notën ose pikët mesatare të tre, katër, apo pesë viteve të shkollës së mesme, rezultatin e provimit të Letërsisë, Matematikës dhe dy ose tre provimeve të lëndëve me zgjedhje, preferencat e përzgjedhura prej tij në Formularin A2, për programet e studimit, që ofrojnë Universitetet Publike për vitin akademik 2012-2013.
Mbi bazën e elementeve të lartpërmendur në libër janë dhënë pikët e fituara nga secili maturant për çdo preferencë, të llogaritura në bazë të koeficienteve të përcaktuar nga MASH.

Libri i Transparencës, do të përmbajë të dhënat e kandidatëve maturantë të çdo shkolle. Materiali për çdo shkollë do të shpërndahet në rrethin përkatës. Për çdo shkollë janë renditur vetëm maturantët e saj, të cilët kanë kaluar të katër ose pesë provimet e Maturës Shtetërore dy provimet e detyruara dhe dy ose tre provimet me zgjedhje të detyruar dhe konkurrojnë për programet e studimit të zgjedhur prej tyre në jo më shumë se 10 preferenca.

Nuk përfshihen në Librin e Transparencës, maturantët që nuk kanë kaluar qoftë edhe në një nga katër ose pesë provimet, pra janë vlerësuar me notën 4 (katër), si edhe ata maturantë që nuk kanë nota D1, D2, Z1, Z2 dhe Z3 kaluese të pasqyruara në bazën e të dhënave, apo kanë të paplotësuar notën, ose pikët mesatare të shkollës së mesme.

•Libri i Transparencës Berat
•Libri i Transparencës Bulqizë
• Libri i Transparencës Delvinë
• Libri i Transparencës Devoll
• Libri i Transparencës Dibër
• Libri i Transparencës Durrës
• Libri i Transparencës Elbasan
• Libri i Transparencës Fier
• Libri i Transparencës Gjirokastër
• Libri i Transparencës Gramsh
• Libri i Transparencës Has
• Libri i Transparencës Kamëz
• Libri i Transparencës Kavajë
• Libri i Transparencës Kolonjë
• Libri i Transparencës Korçë
• Libri i Transparencës Krujë
• Libri i Transparencës Kuçovë
• Libri i Transparencës Kukës
• Libri i Transparencës Kurbin
• Libri i Transparencës Lezhë
• Libri i Transparencës Librazhd
• Libri i Transparencës Lushnjë
• Libri i Transparencës Malësi e Madhe
• Libri i Transparencës Mallakastër
• Libri i Transparencës Mat
• Libri i Transparencës Mirditë
• Libri i Transparencës Peqin
• Libri i Transparencës Përmet
• Libri i Transparencës Pogradec
• Libri i Transparencës Pukë
• Libri i Transparencës Sarandë
• Libri i Transparencës Shkodër
• Libri i Transparencës Skrapar
• Libri i Transparencës Tepelenë
• Libri i Transparencës Tiranë Qark
• Libri i Transparencës Tiranë Qytet
• Libri i Transparencës Tropojë
• Libri i Transparencës Vlorë

Filed in: Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply